เหตุผลที่ควรเลือกนภา

โรงเรียนสองภาษา มาตรฐานนานาชาติ

การผสมผสานด้านวิชาการและการเรียนรู้ทางสังคม รวมไปถึงพัฒนาการทางภาษา กระบวนการคิด ประสาทสัมผัสทั้งห้า และการให้ความสำคัญกับการเติบโตทางสังคม รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียน ส่งเสริมการคิดอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดงบทบาทสมมติ ซึ่งเป็นกลยุทธ์การสอนของเราในแนวกว้างที่ทำให้เด็ก ค้นพบแนวทางในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

20170314_๑๗๐๓๑๔_0035

นภาให้..เชื่อมั่นในตัวเอง

ค้นพบตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเอง จากกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผ่านการดูแลอย่างใกล้ชิดจากครูผู้สอน

6.3.2017_๑๗๐๓๐๖_0014

นภาให้..จินตนาการ

พร้อมคิดเป็นระบบ

มีมุมมองที่หลากหลายผ่านจินตนาการ และผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

17373363_1619618461396751_336371633_o

นภาให้..ฝึกให้คิดมากกว่าท่องจำ

สามารถประเมินสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ด้วยตนเอง

IMG_5679

นภาให้..การอยู่ร่วมกัน

ในสังคม

มีพัฒนาการทางสังคมที่ดีขึ้น มีความกล้าแสดงออก พร้อมเติบโตเป็นพลเมืองในสังคมที่ดีในอนาคต

_MG_1588

นภาให้..ทักษะการใช้ภาษา

มีพัฒนาการทางภาษาอังกฤษ และภาษาไทยพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในด้านวิชาการต่อไป

_MG_1524

นภาให้..การเรียนรู้ที่ใช้ได้จริง

โรงเรียนนภาเชียงใหม่ มีการผสมผสานด้านวิชาการ และการเรียนรู้ทางสังคม

สนใจให้ลูกเรียนที่นภา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม