กิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 7 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียนนานาชาตินครพายัพ NIS

ติดต่อ “โรงเรียนนภาเชียงใหม่” #TeamNAPA

234 Moo 6 San Phi Sua, Muang Chiangmai 50300
Tel: 053-110-935 E-mail: info@napa.ac.th
Facebook: Napa Chiangmai School LineID: @napa