กิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561

“สุนทรภู่ กวีเอกของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ มีผลงานดีเด่น และทรงคุณค่าเป็นกวีที่มีชื่อเสียง องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) จึงได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ท่านเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทาง วัฒนธรรมระดับโลก ในวาระครอบรอบ 200 ปีเกิดของท่าน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2529 และให้ถือเอาวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันสุนทรภู่”
ด้วยสำนึกในคุณค่าของวรรณคดีไทย และเป็นการเผยแพร่ผลงานของท่านสุนทรภู่ โรงเรียนนภาเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยการแสดงละคร เรื่อง “พระอภัยมณี ตอน กำเนิดสุดสาคร” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ลานกิจกรรมอาคารเรียนประถมศึกษา โรงเรียนนภาเชียงใหม่
 
ติดต่อ “โรงเรียนนภาเชียงใหม่”
234 Moo 6 San Phi Sua, Muang Chiangmai 50300
Tel: 053-110-935 E-mail: info@napa.ac.th
Facebook: Napa Chiangmai School LineID: @napa
 
www.napa.ac.th