กิจกรรม
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

โรงเรียนนภาเชียงใหม่ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ได้ร่วมถวายทั้งสิ่งของและปัจจัยต่าง ๆ โดยในวันนี้ ทางโรงเรียนนภาเชียงใหม่นำโดย ท่านผู้อำนวยการ อาจารย์สุรีย์ สหวัฒน์ คณะครู และตัวแทนนักเรียน ได้นำสิ่งของต่างๆไปถวาย ณ วัดร้องอ้อ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันที่ มีความสำคัญต่อการสืบทอด พระพุทธศาสนาของชาวพุทธ โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมการถวายเทียนพรรษาขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวันสำคัญของพระพุทธศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้ต่อไป

https://www.facebook.com/pg/NapaChiangmaiSchool/photos/?tab=album&album_id=1778157632262785

ติดต่อ “โรงเรียนนภาเชียงใหม่”
234 Moo 6 San Phi Sua, Muang Chiangmai 50300
Tel: 053-110-935 E-mail: info@napa.ac.th
Facebook: Napa Chiangmai School LineID: @napa

www.napa.ac.th