กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนานาชาตินครพายัพ NIS ติดต่อ “โรงเรียนนภาเชียงใหม่” #TeamNAPA 234 Moo 6 San Phi Sua, […]